Tarieven

Bij Tjil! Kinderopvang hebben we verschillende soorten opvang. Bij deze verschillende soorten opvang, hanteren we verschillende tarieven.

Dagopvang 0-4 jaar:

Vaste opvang:
Vaste opvang houdt in dat je kind het gehele jaar op dezelfde dag(en) en dezelfde tijden bij Tjil! komt. Je mag vooraf de tijden zelf bepalen, zoals bijvoorbeeld van 8.30-17.30 uur. Vaste opvang is mogelijk voor 40 of 52 weken per jaar. De tijden worden vastgelegd in een contract. De kosten voor vaste dagopvang zijn € 7,35 per uur.

Flexibele opvang zonder minimale afname:
Bij deze vorm van flexibele opvang ben je niet gebonden aan een minimale afname in de week en kan het zelfs zo zijn dat je een week geen opvang afneemt. Wanneer je opvang afneemt, mag je zelf aangeven op welke dag en op welke tijden je hiervan gebruik wil maken. Flexibele opvang wordt vastgelegd in een contract. De kosten voor flexibele dagopvang zijn € 8,90 per uur.

Flexibele opvang met een minimale afname van 8 uur per week:
Bij deze vorm van flexibele opvang neem je minimaal 8 uur opvang af per week, gedurende het hele jaar. Je mag zelf aangeven op welke dagen en op welke tijden je opvang wil afnemen. Deze 8 uur mag ook in 2 dagdelen afgenomen worden. Wanneer je een week geen 8 uur dagopvang afneemt, wordt in deze week wel 8 uur berekend. De kosten voor flexibele dagopvang minimaal 8 uur per week zijn € 8,10 per uur.

Dagdelen dagopvang en peutervoorziening:
Bij de dagopvang werken wij niet met vaste dagdelen, je betaalt bij Tjil! dus niet standaard van 7.00 uur tot 13.00 uur en/of van 13.00 uur tot 18.00 uur. Bij Tjil! mag je als ouder de begin- en eindtijden die we afspreken zelf bepalen. Bij de Tilburgse Peutervoorzieningen geldt de regel dat een peuter er per dagdeel minimaal 5,5 uur komt. Wij hanteren daarom door kinderen van 0 tot 4 jaar een minimum afname van 5,5 uur per dag. Onze Peutergroepen hebben dagelijks óf 2 dagdelen; een ochtend en een middag óf 1 dagdeel; van 8.30 uur tot 14.00 uur. Peuteropvang is mogelijk voor 40 of 52 weken per jaar.

Op onze proefberekening pagina vind je meer informatie.

Buitenschoolse Opvang 4-12 jaar

Vaste opvang:
Bij de BSO houdt vaste opvang in dat je kind het gehele jaar op dezelfde dag(en) bij Tjil! komt. Dit kan gelden in alleen de schoolweken, alleen de vakantieweken of beiden. De afgesproken dagdelen worden vastgelegd in een contract. De kosten voor vaste buitenschoolse opvang zijn € 7,27 per uur.

Flexibele opvang zonder minimale afname:
Bij deze vorm van flexibele opvang ben je niet gebonden aan een minimale afname in de week en kan het zelfs zo zijn dat je een week geen opvang afneemt. Wanneer je opvang afneemt, mag je zelf aangeven op welke dag je hiervan gebruik wil maken. Op een dag dat je gebruik maakt van de buitenschoolse opvang houden we onze dagdelen aan, zoals hieronder omschreven. Flexibele opvang wordt vastgelegd in een contract. De kosten voor deze opvang zijn € 8,90 per uur.

Flexibele opvang met een minimale afname van 8 uur per week:
Bij deze vorm van flexibele opvang neem je minimaal 8 uur opvang af per week, gedurende het hele jaar. Je mag zelf aangeven op welke dagen je opvang wil afnemen. Op een dag dat je gebruik maakt van de buitenschoolse opvang houden we onze dagdelen aan, zoals hieronder omschreven. Wanneer je een week geen 8 uur dagopvang afneemt, wordt in deze week wel 8 uur berekend. De kosten voor deze opvang zijn € 8,10 per uur.

Dagdelen BSO:
In de schoolweken werken we met vaste dagdelen, voorschoolse opvang is van 7.00 uur tot start schooltijd en naschoolse opvang is van einde schooltijd tot 18.00 uur. Bij BSO Heikant en BSO Verhulstlaan bieden we ook verkorte naschoolse opvang, dit is van einde schooltijd tot 16.15 uur, vraag hiervoor naar de voorwaarden. In vakantieweken mag je de tijden die in het contract worden vastgelegd zelf bepalen, bijvoorbeeld van 8.30 uur tot 17.30 uur. Op onze proefberekening pagina vind je meer informatie.

Extra informatie met betrekking tot flexibele opvang:
Flexibele opvang bij Tjil is flexibel, maar niet vrijblijvend. Wij bieden deze vorm aan, omdat wij merken dat veel ouders onregelmatig werken en/of zelf naar school gaan, waarbij het rooster niet elke week hetzelfde is. Flexibele opvang heeft wel enige vorm van duidelijkheid en structuur nodig, om goede opvang te kunnen bieden aan de kinderen en de rest van de groep. Daarom hanteren we bij Tjil! een beleid flexibele opvang dat bijgevoegd wordt aan een flexibel contract.

Lees hier ons beleid met betrekking tot flexibele opvang