Tjil! KDV Verhulstlaan

Bij Kdv Verhulstlaan komen kinderen tot bloei. Het dagprogramma met vaste onderdelen, zoals eetmomenten, lezen of het zingen van liedjes, geeft kinderen structuur en houvast. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen en de activiteiten in het dagprogramma zijn hier speciaal op ingericht.

Een prachtige nieuwe kinderopvang gevestigd naast basisschool D’n Hazennest en vlakbij de nieuwe woonwijk Noorderstreek.

 

Dit bericht is geplaatst in . Bewaar delink.

Goed om te weten!

  • Bij KDV Verhulstlaan hebben we een babygroep en 2 peutergroepen.
  • De openingstijden van KDV Verhulstlaan zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00-18.30 uur.
  •  Bij Tjil! Verhulstlaan vind je één babygroep (0 tot 2,5 jaar), één peutergroep (2 tot 4 jaar) en één peuterochtendgroep (2 tot 4 jaar), deze groep draait van 8.30 tot 14.00 uur.
  • Bij KDV Verhulstlaan bieden we vaste opvang aan, maar ook flexibele opvang.
  • KDV Verhulstlaan staat vlak naast basisschool d’n Hazennest.
  • KDV Verhulstlaan is een Tilburgse VVE Peutervoorziening.
  • Alle Tilburgse kinderen vanaf 2 jaar kunnen gebruik maken van de VVE Peutervoorziening, ook als uw kind een VVE indicatie heeft gekregen van het consultatiebureau.
  • Het consultatiebureau kan u meer informatie geven over de Tilburgse VVE Peutervoorziening.

Locatie gegevens

Tjil! KDV Verhulstlaan

wij zijn gevestigd naast Basisschool d’n Hazennest

Verhulstlaan 37
5012 GA Tilburg
Telefoon Planning: 06-39841007
Telefoon Leidsters: 06-28127667

LRK nummer: 218323530

 plan een rondleiding 

Pedagogisch beleidsplan

Beleidsplan veiligheid & gezondheid

Inspectierapport KDV GGD

 

Locatie in beeld