Tjil! KDV de Heikant

Bij Kdv de Heikant komen kinderen tot bloei. Het dagprogramma met vaste onderdelen, zoals eetmomenten, lezen of het zingen van liedjes, geeft kinderen structuur en houvast. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen en de activiteiten in het dagprogramma zijn hier speciaal op ingericht.

Het kinderdagverblijf is gevestigd in het woonzorgcentrum ‘de Nieuwe Heikant’ in Tilburg Noord en grenst direct aan het Wagnerplein.

Dit bericht is geplaatst in . Bewaar delink.

Goed om te weten!

  • Bij KDV de Heikant hebben we een babygroep, 2 peutergroepen en een verticale groep van 0-4 jaar.
  • De openingstijden van KDV de Heikant zijn van maandag tot en met vrijdag van 6.30-18.30 uur.
  • Bij KDV de Heikant bieden we vaste opvang aan, maar ook flexibele opvang.
  • De hoofdingang van het kinderdagverblijf bevindt zich aan de achterzijde van woonzorgcentrum de Heikant. Daar kun je als ouder parkeren en via de binnentuin naar het kinderdagverblijf lopen.
  • KDV de Heikant is een Tilburgse VVE Peutervoorziening.
  • Alle Tilburgse kinderen vanaf 2 jaar kunnen gebruik maken van de VVE Peutervoorziening, ook als uw kind een VVE indicatie heeft gekregen van het consultatiebureau.
  • Het consultatiebureau kan u meer informatie geven over de Tilburgse VVE Peutervoorziening.
  • We sluiten met de peutergroep elke dinsdag aan bij de activiteiten in woonzorgcentrum de Heikant. De peuters ontmoeten hier ouderen en andersom.

Locatie gegevens

Tjil! KDV de Heikant

wij zijn gevestigd in Woonzorgcentrum de Heikant

Brucknerlaan 118
5011 DR Tilburg
Telefoon Planning: 06-52064123
Telefoon Leidsters: Ukkies en Pukkies: 06-14335723 / Inies en Minies 06-38279286

LRK nummer: 131186504

 plan een rondleiding 

Pedagogisch beleidsplan

Beleidsplan veiligheid & gezondheid

Inspectierapport GGD

Locatie in beeld